Gå til hovedinnhold

11D

…Når du har annet å bruke tid på enn punkteringer

11D dekkforsegler / dekktettemiddel stopper fremtidige punkteringer. La 11D gjøre sin jobb så får du gjort din jobb! Flere maskinentreprenører i Norge bruker dette dekktettemiddeldet på egne anleggsmaskiner så som hjullastere og dumpere, lastebiler, trucker, mobilkraner, traktorer osv. Og de som har oppdaget 11D bruker det ofte uten unntak på alle sine hjulgående maskiner.
Kostnad for vulking & reparasjon pr punktering ligger gjerne på ca 4-5000 om dekket kan plugges av dekk-forhandler. Kan maskinen i stedet jobbe videre uten uventet og kostbar driftsstans gir jo dette en del vesentlige fortrinn:

  • 11D gir økt sikkerhet for å klare tidsfrister. Gjentatte punkteringer kan i verste fall ødelegge hele fremdriften i et stort prosjekt.
  • 11D gir økt pålitelighet og dermed, om mulig, enda bedre rykte i bransjen
  • 11D reduserte vedlikeholdskostnader
  • 11D tetter også punkteringer som allerede er oppstått
  • 11D varer ut hele dekkets levetid og tetter lekkasjer etter hvert som de oppstår
  • 11D kan også tette mot felg og O-ring lekkasjer

11D kan bli ett av de beste hjelpemidlene du har i driften. Leveres i 25-liters plastkanner.

11D dekkforsegler beskytter dekkene mot 85-95% av alle vanlige punkteringer. 11D dekkforsegling er et forebyggende dekktettemiddel som fylles inn i hjulet. Når påfylt, vil det beskytte dekket mot punkteringer i hele dekkets levetid. Når et dekk punkterer blir 11D dekkforsegling tvunget inn i hullet og det har den unike egenskapen at det danner en permanent tetning umiddelbart.

 

Produktoversikt

11D Universal

11-D Universal

Den opprinnelige 11D-formelen og fortsatt det mest utbredte 11-D-produktet.

Innholdet inkluderer knust marmor, mono-propylenglykol, gummipartikler og forskjellige bindingmaterialer for å gi et maksimalt resultat.

11D Universal dekkforsegling kan fylles på gjennom dekkets ventil. Egen pumpe til dette selges separat.

Max Ø16 millimeter punktering.

Bruksområder for dekktettemiddelet er saktegående motorsykler og ATV-er, traktorklippere, traktorer og lastebiler/trailere med hastigheter opp til 90 km/t

Farge: Grå

 

 

11D Heavy Duty

11D Heavy Duty

11D Heavy Duty Tire forsegler er en videreutvikling av standard 11D Universal.
Med redusert viskositet men forbedret tetningsevne er 11D Heavy Duty designet for å hindre punktering i tyngre kjøretøy.

11D Heavy Duty forsegler fylles i dekket før dekket monteres på felg.

Max Ø20 millimeter punktering.

Bruksområder for dekktettemiddelet er  dumpere, hjullastere, hjulgående gravemaskiner, veghøvler, traktorer og trucker.

 

Farge: Rosa

 

 

11D Super Heavy Duty

11D Superher Havy Duty

11D Super Heavy Duty et dekkforseglings-middel utviklet for tunge saktegående kjøretøy som opererer på avsides steder.
11D Super Heavy Duty Tire forsegler bruker den patenterte Poly Pearl® teknologien og er designet for virkelig tunge off-road operasjoner og gir beskyttelse mot de største punkteringene.

11D Super Heavy Duty forsegler fylles i dekket før dekket monteres på felg.

Max Ø25 millimeter punktering.

Bruksområder for dekktettemiddelet er mobilkraner, maskiner i tunneldriving og steinbrudd, store skogsmaskiner og store anleggsmaskiner.

Farge: Lilla

 

 

11D Protector

11D Protector

11D Protector det kraftigste produktet i 11D-produktspekteret og i bruk i NATO-oppdrag.

Designet for å beskytte militære hjulgående kjøretøy mot uønsket stans som ikke bare er kostbart, men kan være farlig.

Den eneste militære dekkforsegler alment tilgjengelig i markedet. Testet i operasjoner i Afrika, Ukraina og Afganistan.

11D Protector er tilgjengelig gjennom NATO’s interne bestillings-system

Max Ø28 millimeter punktering.

Bruksområder for dekktettemiddelet er: Anleggsmaskiner spesielt utsatt for større punkteringer og der nedetid er svært uønsket, samt militære kjøretøy i konfliktområder.

Farge: Grønn

11D Pumpe for 25 l. dunk

Pumpen kan brukes på dekk med inntil 21 psi men vi anbefaler å tappe ut ALL luft i dekket før du fyller inn 11D. Dette gjør jobben svært mye lettere.

Fjern ventilnåla i ventilen og tapp ut gjenværende luft. Skru pumpeslangen på ventilen i hjulet og fyll på ønsket mengde 11D. Sett på plass ventilnåla og fyll opp hjulet med riktig lufttrykk.