Bilrekvisita

Til venstre under «Velg» velger du mellom ulike bilrekvisita som Autosock (snøsokk), nav-ringer (senter-ringer) hjulbolter, hjulmuttre, CRC dekkrepp med mer