Gå til hovedinnhold

Piggdekk i EU

Denne oversikten ble sist oppdatert 20/12-18. Dekk AS tar ikke ansvar for feil eller mangler i oversikten. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder i landet du skal reise til.


Albania

Har ikke påbud om bruk av vinterdekk eller regulering på bruk av snøkjetting eller piggdekk.

Belgia

har ingen lovfestet plikt til å bruke vinterdekk. Snøkjetting er tillatt på snø- eller isdekte veier. Bruk av piggdekk er tillatt mellom 1. november og 31. mars for biler og kjøretøy opptil 3,5 t (og tilhengere). Da påbudt montert på alle hjul. Fartsgrense 90 km/t på motorvei eller vei med adskilte kjørebaner. 60 km/t på alle andre veier og skal da benytte eget merke/skilt bak på bilen med “fart 60”. Dette er påkrevd.

Bosnia-Herzegovina

Har påbud om vinterdekk mellom 15. november og 15. april. Minstekravet er at M+S-dekk/vinterdekk monteres på drivhjulene. Bruk av snøkjetting er tillatt mens bruk av piggdekk ikke er tillatt.

Bulgaria

Har situasjonsbestemt påbud om vinterdekk ved vinterforhold (is, snø). Påbudet gjelder ikke for kjøretøy som er lisensiert i utlandet. Vinterdekk må monteres på alle hjul. Bruk av snøkjetting er tillatt og kan bestemmes ved skilting. Fartsgrensen er da 50 km/t. Bruk av piggdekk er ikke tillatt.

Danmark

Har ikke påbud om bruk av vinterdekk og ingen regulering på bruk av snøkjetting. Piggdekk er tillatt å bruke mellom 1. november og 15. april. Om det brukes er montering på alle hjul påkrevd.

Estland

Har vinterdekk-påbud avhenger av været mellom 1. desember og 1. mars. Snøkjettinger er tillatt på snø- og isdekte veier. Piggdekk er tillatt fra 1. oktober til 1. mars.

Finland

Har vinterdekk-påbud (M+S-merkede dekk) mellom 1. desember og 28. februar. Snøkjettinger er tillatt så lenge de ikke skader veien. Piggdekk er tillatt fra 1. november til første mandag etter påske. Ved bruk må piggdekk monteres på alle hjul.

Frankrike

Har ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk (M+S-merkede dekk). Påbud kan likevel bestemmes av spesielle veiskilt. Bruk av snøkjetting er tillatt og kan bestemmes av skilt, fartsgrense er da 50 km/t. Piggdekk er tillatt brukt Tillatt fra søndagen før 11. november til siste søndag i mars for kjøretøy på opptil 3,5 t. Maksfart er 90 km/t, merke bak med fartsgrense er påkrevd.

Hellas

Har ingen lovfestet plikt til å bruke vinterdekk. Snøkjettinger er tillatt på snø- og is-dekte veier. Piggdekk er ikke tillatt.

Irland 

Har ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk (M+S-merkede dekk) men dersom vinterdekk brukes må de monteres på alle hjul. Bruk av snøkjetting er ikke tillatt. Piggdekk er ikke tillatt å bruke.

Island 

Vinterdekk påbud avhenger av været mellom 1. november og 14. april. Snøkjetting tillatt, når det er nødvendig. Piggdekk tillatt med fartsgrense på 90 km/t.

Italia 

Vinterdekk kan være midlertidig obligatorisk mellom 15. november og 31. mars på enkelte veier ved spesiell skilting (ved vinterforhold). På enkelte veistrekninger, for eksempel Aosta-dalen, er vinterdekk obligatorisk fra 15. oktober til 15. april. Snøkjetting er tillatt og i tillegg kan påbud om bruk av  snøkjettinger eller vinterdekk gjelde. dette er da informert ved skilting. Fartsgrense med snøkjettinger er 50 km/t.  Piggdekk er tillatt mellom 15. november og 15. mars for kjøretøy opptil 3,5 t;onn. Piggdekk må monteres på alle hjul (også tilhenger). Maksfart med piggdekk er 120 km/t (motorveier) eller 90 km/t (landeveier). Skvettskjermer er påkrevd (kun anbefalt for utenlandske biler).

Kroatia

Ingen generelle lovpålagte plikter. Vinterdekk (M+S) kan bestemmes mellom november og april ved vinterforhold. Snøskuffe må være tilgjengelig.  og til drivhjulene må være tilgjengelig. Snøkjettinger er tillatt og må følge med kjøretøyet (minimum for drivhjulene). Snøkjettinger er påkrevd ved isete forhold eller 5 cm snø; generelt påbud i Lika/Gorski Kotar-regionen. Piggdekk er ikke tillatt.

Kypros

Ingen lovfestet plikt til å bruke vinterdekk. Snøkjetting er tillatt å bruke på veier i fjellene. Piggdekk er tillatt å bruke på veier i fjellene.

Latvia

Vinterdekk er påbud fra 1. desember til 1. mars for biler og tilhenger opptil 3,5 t. Snøkjetting er tillatt på snø- og is-dekte veier. Piggdekk er tillatt å bruke mellom oktober og april.

Liechtenstein

Ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk men det er en anbefaling ved vinterforhold. Snøkjetting er tillatt og pålegg reguleres ved skilting. Ved bruk er fartsgrense 50 km/t.
Piggdekk er tillatt mellom ca. 1. november og 30. april for kjøretøy opptil 3,5 tonn og må da monteres på alle hjul. Fartsgrense er 80 km/t; merke bak med fartsgrense er påkrevd. Piggdekk er ikke tillatt på motorveier/hovedveier.

Litauen

Vinterdekk er påbudt mellom 10. november og 1. april. Bruk av snøkjetting er tillatt på snø- og isdekte veier. Piggdekk er tillatt om vinteren. Ved bruk er merke bak påkrevd.

Luxembourg

Vinterdekk er påkrevd ved vinterforhold (snø, is, frost). Snøkjetting er tillatt brukt på snø- og isdekte veier.
Bruk av piggdekk er tillatt fra 1. desember til 31. mars og montering på alle hjul er da påkrevd. Fartsgrense 90 km/t på motorvei, ellers 60 km/t og merke bak med fartsgrense er påkrevd.

Malta

Har ingen restriksjoner.

Makedonia

Vinterdekk-påbud fra 15. november til 15. mars for kjøretøy opptil 3,5 t. Tunge kjøretøy må bruke vinterdekk eller ha medfølgende snøkjettinger for drivhjulene. Kjøretøy på mer enn 3,5 t må også ha medfølgende snøskuffe.
Ved bruk av snøkjetting er fartsegrensen 70 km/t. Bruk av piggdekk er ikke tillatt.

Montenegro

Vinterdekk-påbud mellom 15. november og 31. mars. Bruk av snøkjetting er tillatt og kan være nødvendig på enkelte veistrekninger.
Piggdekk er ikke tillatt å bruke.

Nederland

Ingen lovfestet plikt til å bruke vinterdekk. All bruk av snø-kjetting og piggdekk er forbudt.

Norge

Ingen lovfestet plikt til å bruke vinterdekk. Det er et krav at bilen skal ha hjul med tilstrekkelig veg-grep for de gjeldende kjøreforhold. Når vinterdekk brukes må dette monteres på alle hjul.  Bruk av snøkjetting er tillatt og det anbefales at snøkjettinger for drivhjulene medfølger ved vinterforhold. Kjøretøy på mer enn 3,5 t må minimum ha med snøkjetting til tre hjul om vinteren ellers kan videre kjøring nektes. Piggdekk er tillatt å bruke fra 1. november (Nord-Norge) fra 15. november (Sør-Norge) til søndagen etter påske. Når piggdekk nyttes er det påkrevd at alle bilens hjul har piggdekk. I flere av de større byene er det krav om å betale piggdekkavgift og kunne dokumentere at slik avgift er betalt. Uten dette kan man bøtelegges.

Polen

Ingen lovfestet plikt til å bruke vinterdekk. Snøkjetting tillatt på snø- og isdekte veier. Piggdekk er ikke tillatt

Portugal

Ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk. Snøkjetting er tillatt på snø- og isdekte veier. Piggdekk er ikke tillatt.

Romania

Ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk. Snøkjetting er tillatt og anbefales medbrakt vinterstid. Bruk av piggdekk er ikke tillatt.

Russland

Vinter- eller piggdekk anbefales (spesielt i Sibir). Snøkjetting er tillatt. Piggdekk er ikke tillatt brukt i enkelte regioner. Sjekk før innreise!

Serbia

Vinterdekk er påbudt fra 1. november til 1. april ved vinterforhold (is / snø) for kjøretøy på opptil 3,5 t. Snøskuffe kreves medbrakt i tunge kjøretøy. Snøkjetting er tillatt og må monteres ved visse værsituasjoner og skilting.
Bruk av piggdekk er ikke tillatt.

Sverige

Vinterdekkpåbud mellom 1. desember og 31. mars for kjøretøy opptil 3,5 t, ved vinterforhold (M+S-merkede dekk). Snøskuffe og frostvæske kreves medbrakt. Snøkjetting er tillatt å bruke på snø- og isdekte veier.
Piggdekke er tillatt avhengig av værsituasjonen fra 1. oktober til 15. april (unntak: Stockholm, Uppsala og Göteborg); piggdekk kreves montert på alle hjul. Maksimalt 50 pigger per 1 m dekkomkrets.

Sveits

Ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk men anbefales ved vinterforhold (hindring av trafikk uten vinterdekk kan medføre et felles erstatningsansvar eller bot). Snøkjetting er tillatt og må monteres ved visse værsituasjoner og skilting.
Piggdekk er tillatt (opptil 3,5 t) fra 1. november til 30. april; piggdekk på alle hjul er da påkrevd.  Ved bruk er fartsgrense 80 km/t og merke bak på bilen er påkrevd. Piggdekk er ikke tillatt brukt på motorveier/hovedveier.

Slovakia

Situasjonsbetinget vinterdekkpåbud for kjøretøy opptil 3,5 t ved vinterforhold. Lastebiler på mer enn 3,5 t må utstyres med vinterdekk mellom 15. november og 31. mars.
Snøkjetting er tillatt å bruke på drivhjul på snø- og isdekte veier.
Piggdekk er ikke tillatt.

Slovenia

Generelt vinterdekk-påbud fra 15. november til 15. mars. I tillegg påbudt ved vinterforhold uansett tid på året. Skal benyttes på alle hjul på kjøretøy opptil 3,5 t, og kun for drivhjul på tunge kjøretøy. Alternativ er å ha medfølgende snøkjettinger. Snøkjetting er altså tillatt men fartsgrense ved bruk er 50 km/t. Piggdekk er ikke tillatt å bruke.

Spania

Ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk. Bruk av snøkjetting er tillatt på snø- og isdekte veier. Fartsgrense 50 km/t. Piggdekk er ikke tillatt.

Tsjekkia

Vinterdekkpåbud: Ved vinterforhold mellom 1. november og 31. mars må kjøretøy på opptil 3,5 t utstyres med vinterdekk. Tunge kjøretøy trenger kun vinterdekk på drivhjulene (minimum mønsterdybde på 6 mm).
Påbud om vinterdekk kan dessuten bestemmes ved skilting.
Tillatt å bruke snøkjetting på snø- og isdekte veier. Bruk av piggdekk er ikke tillatt.

Tyrkia

Ingen lovfestet plikt til bruk av vinterdekk. Anbefales likevel brukt ved vinterforhold mellom desember og mars. Snøkjetting er tillatt på snø- og isdekte veier. Bruk av piggdekk er ikke tillatt.

Ukraina

Vinterdekkpåbud fra november til mars; minimum mønsterdybde på 6 mm Snøkjetting er tillatt brukt og det samme gjelder piggdekk.

Ungarn

Ingen lovfestet plikt men krav om vinterdekk kan bestemmes ved skilting. Snøkjetting er tillatt og må monteres ved spesifikke værforhold og ved skilting. Fartsgrense på 50 km/t. Videre kjøring kan nektes uten snøkjettinger. Bruk av piggdekk er ikke tillatt.

Storbritannia

Har ingen lovfestet plikt til å bruke vinterdekk. Snøkjettinger er tillatt på snø- og is-dekte veier. Piggdekk er tillatt  på snø- og is-dekte veier.

Tyskland

Har situasjonsbestemt påbud om bruk av vinterdekk (M+S-merkede dekk) ved vinterforhold. Dersom dårlige dekk kan medføre trafikale problemer er bot for forseelse €40 og bot for hindring av trafikk €80. Bruk av snøkjetting er kun tillatt ved spesiell skilting og fartsgrensen er da 50 km/t. Piggdekk er over hodet ikke tillatt – med unntak av en 15 km sone mot grensen til Østerrike (gjelder ikke motorveier).

Østerrike

Vinterdekkpåbud fra 1. november til 15. april for kjøretøy opptil 3,5 t ved vinterforhold. Det er krav om M+S-merkede dekk på alle hjul eller medfølgende snøkjettinger til drivhjulene. Tunge kjøretøy må minst ha vinterdekk på drivhjulene (minimum mønsterdybde: 6 mm). Bot for forseelser: €35 eller opptil €5.000 dersom veitrafikken utsettes for fare. Snøkjetting er tillatt og bruk kan være obligatorisk for kjøretøy på opptil 3,5 t uten vinterdekk fra 1. november til 15. april på snø/is. Anbefalt fartsgrense på 50 km/t.
Piggdekk er tillatt mellom 1. oktober og 31. mai for kjøretøy opptil 3,5 t; Dersom piggdekk nyttes er det da påkrevd brukt på alle hjul.
Fartsgrense 80 km/t (landevei); 100 km/t (motorvei/hovedvei); merke bak er påkrevd. Pigger på maksimalt 2 mm over mønsteret er tillatt.